Podpora škol a školských zařízení – web zdarma prostřednictvím InspIS PORTÁL

Jako jeden z nástrojů podpory škol a školských zařízení nabízí Česká školní inspekce k využití informační systém InspIS PORTÁL, který plní roli multifunkčního webového portálu, jenž všem subjektům zapsaným ve školském rejstříku umožňuje veřejně publikovat komplexní informace o jejich činnostech (veřejnost pak může prostřednictvím tohoto systému vyhledávat dostupné školy a školská zařízení dle zadaných parametrů a kritérií). Každá škola a každé školské zařízení má možnost jednoduše naplnit svůj profil (ke dni 22. 11. 2016 systém InspIS PORTÁL disponuje cca 3.700 vyplněnými profily). Noví uživatelé, kteří svůj profil dosud nenaplnili a chtějí tak učinit, naleznou potřebné informace v příslušném manuálu -zde-.

Krátké prezentační video představující systém InspIS PORTÁL jako celek je ke zhlédnutí -zde-.
 
Nově je pomocí systému InspIS PORTÁL možné vytvářet, provozovat a spravovat také vlastní webovou stránku školy či školského zařízení. Prostředí, které k tomu slouží, je velmi jednoduché a může jej obsluhovat zcela běžný nebo i začínající uživatel ICT. Pomocí systému je řešen i problém tzv. webhostingu (přidělení internetové adresy webu včetně provozu webového obsahu a jeho zálohování).  Webová stránka školy nebo školského zařízení bude viditelná na adrese www.webskoly.cz/<nazevskoly>, ukázku takto vytvořeného webu naleznete -zde-.
 
Využití informačního systému InspIS PORTÁL pro tvorbu a správu webových stránek školy či školského zařízení je zcela ZDARMA.
 
V příloze naleznete manuál, který postup při tvorbě webových stránek prostřednictvím systému InspIS PORTÁL srozumitelně popisuje.
 
V případě jakýchkoli dotazů lze využít systém InspIS HELPDESK nebo telefonní linku 800 409 999.