Oznámení o podezdření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

Postup dle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

Adresa elektronické pošty pro příjem oznámení v elektronické podobě: prosetrovatel@csicr.cz

Schránka pro příjem oznámení v listinné podobě:Podání může dát pouze státní zaměstnanec, a to i anonymně. Na základě žádosti utají prošetřovatel totožnost oznamovatele.

Prošetřovatel: Ing. Alena Fürstová, interní auditorka