Tematická zpráva "Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání"


09.03.2011

Vedením MŠMT byla 8. března 2011 projednána tematická zpráva ČŠI obsahující souhrnné poznatky z podrobnějšího šetření v mateřských školách, v základních školách a také v nižších stupních víceletých gymnázií ve školním roce 2009/2010. Úplný text tohoto materiálu je uveden v přílohách. ČŠI zároveň znovu připojuje text sborníku "Čtenářská gramotnost jako vzdělávací cíl pro každého žáka", který vydala v dubnu 2010 k podpoře své snahy o rozvoj čtenářské gramotnosti ve školách.

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce