Informační bulletin České školní inspekce


V přiloženém souboru zveřejňujeme informační bulletin České školní inspekce. 
 

Uvnitř vydání naleznete:
 • Výroční zpráva České školní inspekce projednána ve školských výborech Parlamentu ČR
 • Stav inkluzivního vzdělávání ve školách
 • Tomáš Zatloukal potvrzen ve funkci ústředního školního inspektora
 • Česká školní inspekce podepsala dohodu o spolupráci se školskými odbory
 • Česká školní inspekce provedla hlavní sběr dat mezinárodního šetření PIRLS 2016
 • Pohled České školní inspekce na placené kroužky v mateřských školách
 • Změna v zasílání záznamů o úrazech
 • Aktualizace hodnoticích kritérií
 • Česká školní inspekce nově hodnotí i vyšší odborné školy
 • Vybraná témata inspekční činnosti ve školním roce 2015/2016
 • Individuální vzdělávání žáků na 1. stupni základní školy
 • Vzdělávání v bezpečnostních tématech
 • Zápisy do 1. ročníku základní školy
 • Rizikové jevy ve školách na základě zjištění České školní inspekce
 • Jak řešit školní šikanování
 • Právní aktuality
 • Česká školní inspekce podporuje reformy vzdělávacího systému na Ukrajině
Ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde.