Méně úspěšné a velmi úspěšné třídy – sekundární analýza výsledků šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011

Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje sekundární analýzu výsledků mezinárodních šetření PIRLS 2011 a TIMSS 2011 zaměřenou na srovnání charakteristik méně úspěšných a velmi úspěšných tříd.

Ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde