Souhrnné poznatky o výsledcích finančních kontrol ve školách a školských zařízeních všech zřizovatel


22.02.2011

V roce 2010 vykonala ČŠI 640 veřejnosprávních kontrol ve školách a školských zařízeních všech zřizovatelů na území celé republiky. Celkový příjem finančních prostředků státního rozpočtu u kontrolovaných osob činil za sledovaný rok 8.351.745.270 Kč, z toho bylo na místě přezkoumáno 7.537.991.316 Kč, tj. 90,25 %. Při veřejnosprávní kontrole bylo zjištěno ve 190 kontrolovaných subjektech porušení právních předpisů při nakládání s finančními prostředky státního rozpočtu, celkový objem takto zjištěných nedostatků činil 27.809.672 Kč. Plné znění tematické zprávy naleznete v následující příloze.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce