Souhrnné poznatky z hodnocení mateřských, základních a středních škol v oblasti společensko vědního


29.04.2009

Ve školním roce 2007/2008 získala Česká školní inspekce množství údajů vypovídajících o kvalitě výuky a postupu realizace kurikulární reformy v oblasti společenskovědního vzdělávání. Byly to především ukazatele zjišťované k dané problematice v rámci institucionálního hodnocení škol a dále při šetřeních zaměřených tematicky na výuku společenských věd. Inspektoři shromažďovali údaje v 598 mateřských, základních a středních školách.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce