Výuka cizích jazyků ve školách v letech 2005-2008


06.01.2009

Česká školní inspekce získala při plnění hlavních úkolů inspekční činnosti v průběhu školních let 2005/2006 až 2007/2008 a v rámci přípravy tematických zpráv o výuce cizích jazyků v jednotlivých školních letech množství údajů vypovídajících o kvalitě výuky cizích jazyků a postupu realizace kurikulární reformy v mateřských, základních a středních školách. Byly to především ukazatele zjišťované k dané problematice v rámci institucionálního hodnocení škol a při tematicky zaměřených šetřeních k jazykovému vzdělávání.

Ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde.
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce