Hospitační záznamy


Česká školní inspekce dává ředitelům škol, ale také jednotlivým učitelům k dispozici hospitační záznamy pro předškolní, základní i střední vzdělávání. Z obsahu hospitačního záznamu je patrné, které aspekty výuky jsou z hlediska hodnocení její kvality vnímány jako prioritní, jaká kritéria jsou z hlediska posuzování kvality výuky relevantní a v čem lze spatřovat kvalitu vzdělávání na úrovni jednotlivé vyučovací hodiny. Ředitelé škol mohou hospitační záznam využít jako celek, mohou z něj ale také vybrat pouze některé položky, pokud je jejich hospitační činnost zaměřena jen na některý aspekt výuky (například pestrost a účelnost vyučovacích forem a/nebo metod).


Hospitační záznam PV ve formátu elektronické publikace:


Ve formátu pdf ke stažení zde

Hospitační záznam ZV ve formátu elektronické publikace: 


Ve formátu pdf ke stažení zde

Hospitační záznam SV ve formátu elektronické publikace:

 
Ve formátu pdf ke stažení zde.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce