Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - školní inspektor/ka - Středočeský inspektorát


12.02.2019

Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – školní inspektor/ka (s místem výkonu služby: Středočeský inspektorát České školní inspekce, sídlo v Praze). Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. 3. 2019, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených dokumentech. 

Vyhlášení výběrového řízení ( 332 kB )

01 Žádost o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místo ( 112 kB )

02 Žádost o zařazení na služební místo (ve služebním poměru) ( 112 kB )

03 Čestné prohlášení o státním občanství ( 77 kB )

04 Čestné prohlášení o dosaženém vzdělání ( 80 kB )

05 Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti ( 77 kB )

06 Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s výběrovém řízením na služební místo ( 37 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce