Kvalitní škola


Kritéria seskupená do šesti základních oblastí pokrývají všechny klíčové kroky školního vzdělávaní, popisy kritérií pak jasně ilustrují, co dané kritérium sleduje a jak by naplnění daného kritéria mělo v optimálním případě vypadat. Ředitelé škol díky tomu mohou posoudit, jakou měrou stav jejich školy odpovídá v oblastech i v jednotlivých kritériích popisovanému žádoucímu stavu, v čem a jak moc se od ideálního stavu odlišují a v čem tedy mají největší prostor ke zlepšení. V popisech kritérií je vždy přímo či nepřímo uvedeno, jak by řízení školy či výuka měly být koncipovány a jaké jejich atributy by měly být patrné nebo alespoň doložitelné – díky tomu školy získávají také celou řadu konkrétních využitelných námětů na zkvalitnění jejich činnosti, případně na doplnění jejich vlastních evaluačních kritérií o prvky shodné s externím, inspekčním kriteriálním rámcem. 
 
Materiál je tedy primárně určen pracovníkům vedení škol pro využití v autoevaluační činnosti ať už jako celek, nebo se zaměřením na některou z vymezených oblastí.

Ve formátu elektronické publikace: 
 

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce