Překonávání školního neúspěchu


V rámci této aktivity se Česká republika zapojila do projektu Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s názvem „Overcoming School Failures: Policies that Work“. Cílem je popsat český vzdělávací systém z hlediska spravedlivosti, získat externí expertní pohled na nejzávažnější problémy a jejich možná řešení. Doporučení expertů z OECD jsou v rámci České republiky komunikována s představiteli vzdělávací politiky, se zřizovateli, řediteli a učiteli. V závěrečné fázi se uskuteční výzkum postojů odborné i široké veřejnosti k navrženým opatřením. Na základě poznatků z diskuse a výzkumu budou formulována výsledná doporučení pro vzdělávací politiku v oblasti zvyšování spravedlivosti. Aktivita je součástí projektu Kompetence III, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem je Česká školní inspekce.
 
1 2  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce