TALIS (Teaching and Learning International Survey)


23.01.2012

Mezinárodní šetření o vyučování a učení je prvním mezinárodním šetřením, jehož hlavním zájmem je zjistit, v jakém prostředí a s jakými pracovními podmínkami učitelé ve školách pracují. Zároveň také učitelům a ředitelům poskytuje příležitost přispět svým pohledem k analýze vzdělávací oblasti a umožnit rozvoj vzdělávací politiky v otázkách, kterými se TALIS zabývá.

Mezinárodní analýza z šetření TALIS umožní jednotlivým zemím identifikovat ostatní země čelící podobným výzvám a poučit se z jiných strategických postupů. Šetření je prováděno ve více než 30 zemích napříč pěti kontinenty.

TALIS 2013 je již druhou vlnou Mezinárodního šetření o vyučování a učení, které zaštiťuje OECD. První vlna se uskutečnila v roce 2008 a zúčastnilo se jí 24 zemí. Výstupy ze šetření byly velmi pozitivně přijaty a staly se hodnotným přínosem pro rozvoj vzdělávací politiky v zemích, které se šetření TALIS 2008 zúčastnily.  Proto bylo přistoupeno k druhé vlně tohoto šetření, tj. k šetření TALIS 2013. 
 
TALIS oslovuje učitele nižšího sekundárního vzdělávání a ředitele škol, ve kterých pracují (v České republice se jedná o učitele vyučující na 2. stupni základních škol nebo v jemu odpovídajících nižších ročnících víceletých gymnázií, příp. konzervatoří). Mezinárodní expertní skupina vyvinula odlišné dotazníky pro učitele a ředitele, které byly během celého vývoje diskutovány se zástupci orgánů zastupujících učitele, zejména s Poradním odborovým výborem (Trades Union Advisory Committee, TUAC) při OECD. Vyplnění každého dotazníku v rámci hlavního sběru dat zabere přibližně 45 minut. Struktura dotazníků šetření TALIS byla přizpůsobena počítačové verzi, bude tedy možné je vyplnit online. 
 
Účastnické země se mohly rozhodnout, že do šetření zahrnou též učitele vyučující na 1. stupni ZŠ (resp. na úrovni ISCED 1) či na středních školách (resp. na úrovni ISCED 3) a ředitele těchto škol, příp. se že provedou výzkum ve školách, které se účastní šetření PISA 2012 a tím provážou obě tato šetření. V ČR však proběhne šetření pouze na školách nižšího sekundárního vzdělávání (tj. ISCED 2), bez propojení s šetřením PISA 2012.
 
Odpovědi v šetření jsou naprosto důvěrné a v žádné fázi nebudou identifikována jména jednotlivých učitelů, ředitelů či škol.

Ve zúčastněných zemích jsou pro šetření TALIS vybírány jak školy, tak konkrétní učitelé náhodným výběrem. V každé zemi – kromě těch velmi malých – je šetřeno 200 škol a na každé z těchto škol je dotazován ředitel a přibližně 20 učitelů. 
 
Šetření se zaměřuje na následující strategické oblasti:
 
- Hodnocení práce učitelů ve školách a forma a charakter zpětné vazby, kterou obdrží, jakož i využití výsledků těchto procesů k odměňování a rozvoji učitelů.
 
- Množství a typ profesního rozvoje, který mají učitelé k dispozici, a jejich potřeby a bariéry v přístupu k dalšímu vzdělávání.

- Dopad vlivu koncepčních kroků na úrovni školy, včetně školního vedení, na prostředí výuky ve školách a na práci učitelů.

- Vytváření efektivního školního vedení prostřednictvím adekvátní delegace zodpovědnosti a decentralizace vzdělávací autority a jeho podpora.

- Míra dopadu současných trendů ve školním vedení a managementu na učitele.

- Profily zemí s ohledem na vyučovací praktiky, aktivity, potřeby profesního vzdělávání, přesvědčení a postoje, a rozdílnosti s ohledem na charakter zázemí učitelů.

Harmonogram šetření TALIS 2013
srpen/září 2011 - pilotní testování dotazníků
březen/duben 2012 - předběžné šetření

Hlavní sběr dat:         
říjen/listopad 2012 - země jižní polokoule/
březen/květen 2013 - země severní polokoule
červen 2014 - publikace hlavní mezinárodní zprávy
 
Kontakty
 
OECD Ředitelství pro vzdělávání
Ms. Kristen Weatherby and Ms. Julie Bélanger
2 rue André Pascal,
Paris 75016, France.
E-mail: Kristen.Weatherby@oecd.org
E-mail: Julie.Belanger@oecd.org
 
Mezinárodní koordinační centrum TALIS
IEA DPC
Dr. Steffen Knoll
Mexikoring 37
22297 Hamburg, Germany
E-mail: talis@iea-dpc.de
 
Národní koordinační centrum TALIS
Česká školní inspekce
Arabská 683/12
160 00  Praha 6 
národní koordinátorka: Mgr. Vendula Kašparová
E-mail: vendula.kasparova@csicr.cz
Tel.: 235 091 062
 
Více informací získáte na www.talis.cz.
 
 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce