Ing. Jana Ligrová


Ing. Jana Ligrová je absolventkou ČZU v Praze, fakulty Provozně ekonomické, obor Veřejná správa a rozvoj. Zkušenosti v oblasti rozpočtu a účetnictví získala dlouholetou praxí v příspěvkové organizaci Ministerstva pro místní rozvoj na pozici ředitelky odboru vnitřních věcí. Dalším jejím zaměření je projektové a finanční řízení projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce