Ing. Miroslava Petrusková, MPA

Ing. Miroslava Petrusková, MPA je absolventkou Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity v Praze (obor Veřejná správa a regionální rozvoj). Profesní dráhu zahájila na Ministerstvu zemědělství České republiky, kde se věnovala především parlamentní agendě, následně působila jako vedoucí oddělení analytiky na Pozemkovém fondu ČR. Na České školní inspekci se od roku 2012 věnuje projektovému řízení a inovacím. Je držitelkou mezinárodního certifikátu v oblasti projektového řízení PRINCE 2.