Mgr. Iva Lauermannová

Mgr. Iva Lauermannová je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru učitelství 1. stupně základní školy. Vyučovala na základních školách, působila jako fakultní učitelka a spolupracovala s Pedagogickou fakultou UK v oblasti výuky elementární matematiky. Na ústředí České školní inspekce se téměř dvacet let věnuje organizaci a výkonu inspekční činnosti, zejména se zaměřením na oblast řešení stížností.