Mgr. Vladimíra Vosecká

Mgr. Vladimíra Vosecká je absolventkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor předškolní pedagogika. Následně vystudovala učitelství pro 1. stupeň základní školy a v roce 2012 dokončila studium školského managementu na UK v Praze.

Ve školství pracuje od roku 1978, nejprve jako učitelka mateřské školy, od roku 1991 na pozici ředitelky mateřské školy a základní školy. Od roku 2001 působí v České školní inspekci jako školní inspektorka, do funkce zástupkyně ředitelky inspektorátu byla jmenována 1. července 2019.