Mgr. Vladislava Coufalová, MBA

Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace čeština a dějepis). Působila jako učitelka základní a střední školy a poté jako ředitelka střední školy. Od roku 1999 působí v České školní inspekci, nejdříve pracovala jako školní inspektorka a před jmenováním do současné funkce působila jako metodička.