Mgr. Vladislava Coufalová, MBA


Mgr. Vladislava Coufalová, MBA, je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů; aprobace čeština a dějepis). Působila jako učitelka základní a střední školy a poté jako ředitelka střední školy. Od roku 1999 působí v České školní inspekci, nejdříve pracovala jako školní inspektorka a před jmenováním do současné funkce působila jako metodička. 

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce