PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA


PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (česká filologie, francouzská filologie), postgraduální studia absolvoval na Univerzitě Jeana Moulina v Lyonu (obecný management) a Vysoké škole Jagiellońské v Toruni (management vzdělávání). V minulosti vyučoval na středních a jazykových školách, poté pracoval jako vysokoškolský učitel na filozofických fakultách v České a Slovenské republice, vedl sdružení měst a obcí, řídil státní příspěvkovou organizaci v rezortu školství. Je členem mnoha expertních komisí a výborů v oblasti vzdělávání (např. Česká komise pro UNESCO), působí také jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství v oblastech vzdělávání učitelství a neučitelská pedagogika. Pedagogicky spolupracuje s akademickými a vzdělávacími institucemi (Mendelova univerzita v Brně, Diplomatická akademie v Praze, Vysoká škola CEVRO Institut apod.). Na profesionální úrovni ovládá francouzský jazyk, aktivně hovoří anglicky, disponuje pasivní znalostí latiny, italštiny, ruštiny, polštiny a staroslověnštiny.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce