Žádost o informaci ze dne 14. 1. 2019


05.02.2019

Česká školní inspekce poskytla dne 28. ledna 2019 žadateli na základě žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následující informaci.

Na otázku Existuje za posledních 5 let ze strany České školní inspekce poznatek nebo zjištění o zvýšené  fluktuaci pedagogů  Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci? ČŠI odpověděla, že v inspekčních výstupech, které jsou v případě inspekčních zpráv volně dostupné na webových stránkách ČŠI, za posledních 5 let není konstatována zvýšená fluktuace pedagogů v Církevním gymnáziu Německého řádu v Olomouci.

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce