Poskytování informací


Podrobné infromace o tom, jak žádat o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
 

Žádosti o informace

Česká školní inspekce je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se jeho působnosti.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se působnosti České školní inspekce, poskytne Česká školní inspekce žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete České školní inspekci doručit:

• osobně do podatelny
• poštou
• e-mailem na adresu posta@csicr.cz
• datovou schránkou – ID datové schránky ČŠI je g7zais9

Adresa pro doručování prostřednictvím pošty nebo osobně je:
 
Česká školní inspekce
Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5 – Smíchov
tel ústředna: 251 023 111
fax: 251 566 789
 
Podatelna pro veřejnost:
Po a St 7:45 – 17:00
Út a Čt 7:45 – 16:15
Pá 7:45 – 14:45

Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.


Sazebník úhrad za poskytování informací

Úhrada za odeslání informace na adresu udanou žadatelem
Druh zásilky 50 g 100 g 500 g 1 kg 2 kg
Obyčejné psaní 16,- Kč 20,- Kč 24,- Kč 30,- Kč -
Doporučená zásilka 38,- Kč 46,- Kč 48,- Kč 54,- Kč 60,- Kč
Za dodání do vlastních rukou adresáta nebo psaní s dodejkou se přičítá podle ceníku České pošty 8,- Kč. Náklady na balné jsou stanoveny ve výši 10,- Kč.

Úhrada za pořízení kopií
za pořízení jedné strany černobílé kopie A4 1,- Kč
za pořízení jedné strany barevné kopie A4 2,- Kč
za pořízení oboustranné černobílé kopie A4 1,50 Kč
za pořízené oboustranné barevné kopie A4 3,- Kč

Úhrada za opatření technických nosičů dat
CD 10,- Kč
DVD 15,- Kč

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledání informace
Pokud je poskytnutí informace spojeno s mimořádně rozsáhlým vyhledáváním informace činí náklady za každou celou hodinu a za každou další započatou hodinu mimořádně rozsáhlého vyhledávání 200,- Kč.

Celková výše úhrady za poskytnutí informací je dána součtem jednotlivých nákladů. Nepřesáhne-li celková úhrada částku 100,- Kč, není úhrada požadována.

V případě, že bude za poskytnutí informace požadována úhrada, je tato skutečnost písemně oznámena spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované částky.

 

 • 13.02.2019

  Žádost o informaci ze dne 29. 1. 2019

  Česká školní inspekce poskytla dne 13. února 2019 žadateli na základě žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informace o platech zaměstnanců ČŠI za roky 2017 a 2018 a to ve formě tabulky formátu excel.
  Celý článek

   
 • 05.02.2019

  Žádost o informaci ze dne 14. 1. 2019

  Česká školní inspekce poskytla dne 28. ledna 2019 žadateli na základě žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, následující informaci. Na otázku Existuje za posledních 5 let ze strany České školní inspekce poznatek nebo zjištění o zvýšené...
  Celý článek

   
 • 25.01.2019

  Žádost o informaci ze dne 24. 1. 2019

  ČŠI poskytla dne 24. ledna 2019 informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byla poskytnuta informace dle přílohy. 
  Celý článek

   
 • 04.01.2019

  Žádost o informaci ze dne 11. 12. 2018

  ČŠI obdržela dne 11. prosince 2018 žádost o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Žadateli byly dne 21. prosince 2018 poskytnuty informace dle přílohy.
  Celý článek

   
 • Sazebník úhrad za poskytování informací

  Podrobné informace o  sazebníku úhrad za poskytování informací podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  Celý článek

   
 • Žádost o informace

  Podrobné infromace o tom, jak žádat o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, naleznete v článku.
  Celý článek

   
1 2  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce