Dotazník pro ředitele ZŠ 2018-2019 (datová sada)

Zveřejňovaným výstupem jsou otevřená data dle § 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Jedná se o informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat. Česká školní inspekce zveřejňuje tato data mimo jiné v souvislosti se svými závazky (4.3.2 a 4.3.3) formulovanými v rámci Akčního plánu České republiky Partnerství pro otevřené vládnutí na období 2018–2020.
 
Datová sada obsahuje odpovědi na otázky položené ředitelům základních škol prostřednictvím elektronického dotazníku zaslaného před zahájením inspekční činnosti ve školách ve školním roce 2018 – 2019. Odpovědi ředitelů škol slouží pro předběžnou orientaci a přípravu inspekčních týmů na inspekční návštěvu školy. V případě, že některé otázky zůstanou bez odpovědi ředitele, inspekční tým zjistí potřebné informace v průběhu inspekční činnosti. Některé otázky dotazníku jsou generovány jen v případě určitého typu odpovědi na některou z předcházejících otázek.
 
Otázky jsou zaměřeny na tři oblasti – ředitel školypodmínky školy pro vzdělávání (materiální, personální, klima), žáci (přijímání ke vzdělávání, podpora žáků, hodnocení).
 
Z důvodu zamezení identifikace konkrétních škol a jejich ředitelů jsou data anonymizována (nejsou uvedeny identifikátory jednotlivých škol).

Datová sada Dotazník pro ředitele ZŠ 2018-2019 (CSV)

Dokumentace datové sady Dotazník pro ředitele ZŠ 2018-2019