Rozvoj čtenářské gramotnosti


Pro úspěšný rozvoj čtenářské gramotnosti jsou základním předpokladem vhodné materiální a organizační podmínky ve škole. Materiál Podmínky rozvoje ČG představuje soupis základních podmínek, které by škola měla pro rozvoj čtenářství žáků vytvořit. Posouzení stavu konkrétní školy je v silách člena vedení školy, stejně jako např. předsedy předmětové komise českého jazyka (nebo osoby odpovídající funkce).
 
Dokument Obecná hlediska dobré výuky obsahuje soubor indikátorů sledujících, nakolik učitelé (především českého jazyka, ale v obecné rovině v kterémkoli vyučovacím předmětu) vedou výuku konstruktivistickým způsobem, kladou důraz na formativní prvky výuky i hodnocení a dávají žákům dostatek prostoru pro samostatné objevování získávaných dovedností. Materiál je vhodný pro sebehodnocení jednotlivých učitelů.
 
Hospitační záznam upravený pro sledování rozvoje čtenářské gramotnosti akcentuje prvky rozvoje čtenářství v hospitovaných vyučovacích hodinách – může být použit vedením školy při běžné hospitační činnosti, ale také jako zpětná vazba během sebehodnocení jednotlivých učitelů.

Hospitační záznam pro sledování čtenářské gramotnosti ve formátu elektronické publikace:

Ve formátu pdf ke stažení zde

Podmínky rozvoje čtenářské gramotnosti ( 309 kB )

Obecná hlediska dobré výuky ( 311 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce