Rozvoj informační gramotnosti


Materiály k podpoře zvyšování úrovně rozvoje informační gramotností ve školách jsou zaměřeny na posuzování podmínek rozvoje informační gramotnosti, na hodnocení procesu rozvoje (posilování) informační gramotnosti a na definici dosažené úrovně žáků v jednotlivých klíčových aspektech informační gramotnosti. 
 
Soubor indikátorů podmínek rozvoje informační gramotnosti vymezuje jednotlivé klíčové oblasti a indikátory významné pro rozvoj informační gramotnosti a na čtyřhodnotové škále uvádí ilustrativní popisy naplnění indikátorů. Doporučeným využitím materiálu je posouzení podmínek zahrnutých v jednotlivých indikátorech v rámci školy a přiřazení jim odpovídající úrovně na základě připojeného popisu. Oblastem, v nichž je hodnocení školy nejslabší, je možné věnovat následně zvýšenou pozornost.
 
Soubor indikátorů procesu rozvoje informační gramotnosti prezentuje důležité aspekty, které by měly být obsažené, pozorovatelné a hodnotitelné napříč veškerou výukou ve škole. Na třístupňové škále konkretizuje možné naplnění indikátorů. Od toho se odvíjí doporučené užití souboru – kterýkoli učitel může u jednotlivých indikátorů posoudit, nakolik se zahrnuté atributy vyskytují v jím vedené výuce. Popisy v souhrnu zároveň popisují ideální projevy rozvoje informační gramotnosti ve výuce, k nimž může učitel směřovat.
 
Soubor indikátorů dosažené úrovně informační gramotnosti popisuje dovednosti žáků odpovídající dosažení jednotlivých úrovní informační gramotnosti pro konec 1. stupně ZŠ, konec 2. stupně ZŠ a konec středoškolského studia. Učitelé mohou díky uvedeným popisům u každého jednotlivého žáka posoudit, nakolik jeho dovednosti v oblasti informační gramotnosti odpovídají cílové úrovni, k níž na daném stupni výuky směřuje, identifikovat, v čem je na hodnoticí škále výše a v čem je prostor na zlepšení větší a tedy efektivněji individualizovat svůj přístup k žákům.

Soubor indikátorů podmínek rozvoje informační gramotnosti ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Soubor indikátorů procesu rozvoje informační gramotnosti ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Soubor indikátorů dosažené úrovně informační gramotnosti ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce