Rozvoj jazykové gramotnosti


Dotazníky pro učitele cizích jazyků a ředitele školy sledují vybrané základní indikátory podstatné pro úspěšný rozvoj jazykové gramotnosti žáků – materiální, prostorové i personální podmínky, klíčové znaky úspěšné výuky i jejího zaměření. Pro použití ve školách jsou zásadním přínosem popisy tří základních úrovní možného naplnění indikátoru – umožňují srovnání reálného stavu školy s externím standardem a identifikaci oblastí, v nichž škola v rámci uvedeného okruhu indikátorů prozatím za vynikající úrovní zaostává.
 
Ideálním způsobem použití je vyplnění dotazníku pro učitele každým učitelem cizích jazyků ve škole a dotazníku pro ředitele někým z vedení školy – na základě popisů úrovní u jednotllivých indikátorů každý z vyplňujících vyjádří svůj pohled na úroveň naplnění jednotlivých indikátorů. V následné společné diskusi může dojít ke sjednocení názorů na stav školy v oblasti rozvoje jazykové gramotnosti a stanovení priorit a cílů směřujících ke zlepšení aktuálního stavu.

Dotazník pro učitele pro jazykovou gramotnost ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Dotazník pro ředitele pro jazykovou gramotnost ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce