Rozvoj matematické gramotnosti


Pro sledování rozvoje matematické gramotnosti jsou školám nově k dispozici dva materiály. Prvním z nich je Dotazník pro učitele – ten je v rámci inspekční činnosti podkladem pro rozhovor inspektora s učitelem matematiky, v případě použití jen školou je zdrojem otázek, prostřednictvím jejichž odpovědí si učitel může zhodnotit svůj přístup k výuce matematiky, porovnat priority deklarované v otázkách s vlastními cíli a inspirovat se pro další obohacení výuky. Druhým dokumentem je hospitační záznam pro výuku matematiky (s mírnými modifikacemi je ale použitelný pro libovolný předmět). Zodpovězením jeho otázek si může každý učitel porovnat své výukové postupy a své způsoby řešení situací popsaných v otázkách s možnými řešeními vyjádřenými v nabídnutých odpovědích. Už samo zamyšlení se nad důležitostí jednotlivých aspektů výuky pomůže utřídit si jejich význam a tím vytvořit podmínky pro kvalitnější výuku.
 
Optimální je, pokud si na otázky Dotazníku pro učitele a Hospitačního záznamu odpovědí jednotlivě všichni vyučující matematiky (případně s drobnými modifikacemi materiálů i vyučující dalších předmětů) a následně ve společné diskusi dojde k vyjasnění si pohledů na jednotlivé priority deklarované v odpovědích.

Hospitační záznam pro sledování matematické gramotnosti ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Dotazník pro učitele pro sledování matematické gramotnosti ( 339 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce