Rozvoj přírodovědné gramotnosti


Pro sledování podpory rozvoje přírodovědné gramotnosti mají školy k dispozici dvojici materiálů zaměřených na podmínky (zejména materiální) pro úspěšný rozvoj gramotnosti a dotazník pro učitele, v němž učitelé (primárně přírodovědných předmětů, ale s intuitivními modifikacemi v zásadě libovolného předmětu) mohou nalézt otázky relevantní k úspěšnému rozvoji přírodovědné gramotnosti.
 
Dokument Majetkové optimum pro rozvoj PG deklaruje doporučené materiální vybavení, které vytváří dobré podmínky pro výuku přírodovědných předmětů – škola může porovnat uvedený popis s její reálnou situací v dané oblasti a stanovit například priority pro dovybavení se chybějícími položkami. Formulář Podmínky rozvoje PG obsahuje otázky z oblasti materiálních, personálních a organizačních podmínek rozvoje PG včetně popisu optimálních odpovědí – vymezuje tedy žádoucí cílový stav, k jehož popisu může škola s jeho pomocí směřovat. Formulář Sebehodnoticí dotazník učitele předkládá otázky, prostřednictvím jichž si učitel může provést reflexi své výukové činnosti a zamyslet se nad mírou shody svého pohledu na obsah a význam vyučovaných předmětů s pohledem žáků (v rámci tematické inspekční činnosti zaměřené na podporu rozvoje PG je analogický dotazník vyplňován také žáky).
 
Dvojici materiálů k podmínkám rozvoje přírodovědné gramotnosti by optimálně měl vyplňovat zástupce vedení školy s předsedou předmětové komise přírodovědných předmětů (nebo obdobně fungujícím pradovníkem školy), sebehodnoticí dotazník by měl vyplnit každý učitel samostatně, v ideálním případě s následnou společnou diskusí všech učitelů přírodovědných předmětů nad zaznamenanými odpověďmi.

Podmínky rozvoje přírodovědné gramotnosti ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Sebehodnoticí dotazník pro učitele ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Majetkové optimum pro rozvoj přírodovědné gramotnosti ( 298 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce