Rozvoj sociální gramotnosti


Rozvoj sociální gramotnosti je v jen velmi malé míře závislý na materiálních podmínkách pro výuku a není ani specificky vázán na některou vzdělávací oblast. Pro rozvoj sociálních dovedností žáků je rozhodující to, jaké činnosti s žáky učitelé realizují, pro posouzení úrovně sociálních dovedností žáků je pak klíčové, jak reagují v jednotlivých konkrétních situacích.
 
Poskytnuté materiály popisují konkrétní činnosti, které učitelé mohou žákům předkládat během výuky, a ke každé činnosti popisují dovednosti žáků, kterými je možné doložit zvládnutí daného aspektu sociální gramotnost žákem. S ohledem na věková specifika má materiál dvě varianty – pro děti v předškolním vzdělávání a pro žáky v základních a středních školách.
 
Materiály může jako zdroj inspirace použít učitel jakéhokoli vyučovacího předmětu – na jedné straně může po prostudování sám zvážit, nakolik popisované úkoly pro své žáky připravuje, na druhé straně může posoudit, nakolik jsou žáci schopni reagovat způsobem popsaným u jednotlivých indikátorů.

Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti - PV ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Soubor indikátorů rozvoje sociální gramotnosti - ZV, SV ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce