Videomanuály InspIS SET - Moduly školního a certifikovaného testování


29.10.2015
 • K čemu slouží moduly školního a certifikovaného testování 
 • Jaké jsou předpoklady pro využití školního testování
 • Jaké jsou předpoklady pro využití certifikovaného testování
 

Videomanuál 2 - Popis role Ředitel

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak registrovat ředitele školy do systému InspIS SET
 • Jaká jsou oprávnění role Ředitel
 • Jak přecházet mezi rolemi a měnit kontext školního roku
 • Jak vytvořit uživatele v roli Školní administrátor nebo Školní koordinátor
 • Jaká jsou oprávnění role Školní administrátor nebo Školní koordinátor
 • Jaký je význam jednotlivých číselníků, které tato role může administrovat
 • Jak přecházet mezi rolemi a měnit kontext školního roku


Videomanuál 4 - Role Učitel

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 
 • Jaká jsou oprávnění role Učitel 
 • Jak vytvořit uživatele v roli Učitel školy
 • Jak přecházet mezi rolemi a měnit kontext školního roku


Videomanuál 5 - Číselník Třídy

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak spravovat číselník Třídy
 • Jak založit novou třídu
 • Jak založit učební skupinu a jak s ní pracovat
 • Co je kontext školního roku
 • Jak upravit vlastnosti třídy a jak třídu zneplatnit nebo vymazat


Videomanuál 6 - Číselník Žáci

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak spravovat číselník Žáci
 • Jak založit záznam nového žáka s účtem i bez účtu
 • Jak je možné údaje o žácích importovat
 • Co je sloučení osob
 • Jak pracovat s účty zákonných zástupců
 • Jak přesunout žáka do jiné školy
 • Jak používat kontext školního roku


Videomanuál 7 - Číselník Učitelé

V tomto videomanuálu se dozvíte: 
 • Jak spravovat číselník Učitelé
 • Jak vložit novou osobu v roli učitele a přidělit jí oprávnění pro kombinaci třída-předmět
 • Jak upravovat záznamy učitele
 • Co je kontext školního roku


Videomanuál 8 - Číselník Ostatní osoby

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak spravovat číselník Ostatní osoby
 • Jak vložit novou osobu a přidělit oprávnění
 • Jak upravit záznamy ostatních osob
 • Co je kontext školního roku
 • Jak používat funkčnosti Přiřazování žáků do tříd a učebních skupin
 • Kdy a jak se žáci kopírují mezi třídami nebo skupinami
 • Kdy a jak se žáci přesunují
 • Které z těchto operací jsou nevratné
 • Jaká jsou doporučená využití těchto funkčností ve školních letech


Videomanuál 10 - Číselník Vyučovací předměty

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak spravovat číselník Vyučovací předměty
 • Jak přiřadit a zrušit předmět pro školní testování
 • Jaké je využití alternativních názvů předmětů
 • Jak rozšířit číselník dostupných předmětů


Videomanuál 11 - Katalog úloh I

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Co je katalog úloh a jaké typy katalogů můžete použít
 • Jak vypadá zadání úlohy v systému
 • Jak pracovat s úlohami
 • Jak v katalogu úloh vyhledávat
 • Jaký je životní cyklus úlohy
 • Jak přenášet úlohy mezi katalogy
 • Jak publikovat úlohy do centrálního katalogu


Videomanuál 12 - Katalog úloh II

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Co je uzavřená úloha s jednou nebo více správnými odpověďmi
 • Co je částečně otevřená úloha
 • Jak se vytváří úlohy jednodušších typů s objekty
 • Jaký je životní cyklus úlohy


Videomanuál 13 - Katalog úloh III

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak vytvářet úlohy typu doplňování do textu a doplňování do vět
 • Jaký je životní cyklus úlohy


Videomanuál 14 - Katalog úloh IV

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak se vytváří úlohy typu obrázková mapa
 • Jaký je životní cyklus úlohy


Videomanuál 15 - Katalog úloh V

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 
 • Co jsou úlohy typu spojování pojmů a spojování do textu
 • Jak vytvářet úlohy typu spojování pojmů a spojování do textu
 • Jaký je životní cyklus úlohy


Videomanuál 16 - Katalog úloh VI

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Co je to otevřená úloha
 • Jak se vytváří úlohy typu otevřená úloha
 • Jaký je životní cyklus úlohy


Videomanuál 17 - Šablony testů I

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 
 • Jaké jsou typy katalogů šablon testů a jejich vztahy
 • Jaké jsou typy šablon a jejich fungování
 • Jak v katalogu šablon testů vyhledávat
 • Jaký je význam jednotlivých atributů šablony
 • Jak vypadá šablona, z čeho se skládá, jak se ovlivňuje její fungování
 • Jak přenášet šablony mezi katalogy
 • Jak publikovat šablony do centrálního katalogu
 • Jaký je životní cyklus šablony


Videomanuál 18 - Šablony testů II

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak vytvořit šablonu testu pomocí průvodce
 • Jaký je význam jednotlivých atributů šablony testu
 • Jak pracovat s kandidátními úlohami


Videomanuál 19 - Šablony testů III

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak vytvořit šablonu testu pomocí pokročilého návrháře
 • Jak definovat sloty šablony, obecné podmínky pro výběr úloh, fixní pořadí úloh
 • Jak vytvořit testlety a adaptivní testy
 • Jak pracovat s Testy školního testování
 • Jak vytvořit testovací akce pomocí průvodce
 • Jak testy generovat, realizovat a vyhodnocovat


Videomanuál 21 - Práce s otevřenou odpovědí

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 
 • Jak vyhledat odpovědi k hodnocení
 • Jak hodnotit otevřené odpovědi


Videomanuál 22 - Práce s nástěnkou 

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 • Jak může učitel informovat své žáky pomocí elektronické nástěnky
 • Jak si elektronickou nástěnku zobrazí žák


Videomanuál 23 - Rozhraní žáka a rodiče

V tomto videomanuálu se dozvíte:
 
 • Jak pracuje se systémem školního testování žák
 • Jak žák spustí test a možnosti úloh
 • Jak probíhá registrace zákonného zástupce
 • Kde nalezne zákonný zástupce žákovy výsledky a informace o jeho dalších aktivitách

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce