Videomanuály InspIS ŠVP


26.02.2015


Obsah:

Videomanuál 1 - Popis modulu a souvislostí

Ve videomanuálu se dozvíte:
 • k čemu modul InspIS ŠVP slouží, jaké jsou možnosti jeho využití pro tvorbu a úpravy ŠVP
 • co je předpokladem pro využití modulu InspIS ŠVP, přihlášení do systému
 • základní informace o administraci na úrovni školy, o správě uživatelských účtů a o aplikačních rolích

Videomanuál 2 - Jak založit ŠVP
 
Ve videomanuálu se dozvíte:
 • co obsahuje hlavní rozcestník pro práci s ŠVP a jaká je základní navigace
 • jak založit ŠVP, jak se tvoří verze (duplikáty)
 • jak se nastavuje platnost
 • jak se volí forma vzdělávání
 • jak se přejmenovávají ročníky
 • jak vypnout kontroly ŠVP
 • jak použít formulář pro zadávání charakteristiky školy a vlastního hodnocení školy, charakteristiky ŠVP a hodnocení výsledků vzdělávání

Videomanuál 3 - Učební plán 

Ve videomanuálu se dozvíte:
 • jak vytvářet / vkládat učební plány
 • jak zadávat nový předmět a zavádět zkratky
 • jak vybírat vzdělávací oblasti
 • jak zadávat časové dotace a využití disponibilních hodin
 • jak zadávat volitelný předmět a definovat předměty, ze kterých je voleno

Videomanuál 4 - Kontrola naplnění učebního plánu

Ve videomanuálu se dozvíte:
 • jak kontrolovat naplnění učebního plánu
 • jak naplňovat poznámky k učebnímu plánu
 • jak pracovat s přehledem využití týdnů
 • jak naplňovat jednotlivé kompetence a jejich strategie v rámci celého ŠVP
 • jak provádět změny v zadaných údajích

Videomanuál 5 - Práce s vyučovacím předmětem

Ve videomanuálu se dozvíte:
 • jak pracovat s charakteristikou vyučovacího předmětu
 • jak obsahově, časově a organizačně vymezit vyučovací předmět
 • jak hodnotit žáky
 • jak pracovat s poznámkami v předmětu v rámci učebního plánu
 • jak využívat výchovné a vzdělávací strategie

Videomanuál 6 - Práce s ročníkem

Ve videomanuálu se dozvíte:
 • jak vybrat konkrétní ročník naplňovaného vyučovacího předmětu
 • jak zadávat kompetence (s ukázkou hromadného zadávání)
 • jak zadávat průřezová témata
 • jak přidávat ŠVP výstupy
 • jak přidávat učivo
 • jak propojit RVP a ŠVP výstupy a učivo (ukázka vkládání více položek najednou, vytváření více vazeb najednou)
 • jak vygenerovat dokument po každém zadaném vyučovacím předmětu
 • jak zadávat mezipředmětové vztahy (na úrovni předmětů, ročníků, závislost ŠVP výstupů)
 • jak kopírovat ročníky mezi sebou

Videomanuál 7 - Kontrola ŠVP

Ve videomanuálu se dozvíte:
 • jak provádět kontroly ŠVP
 • jak ŠVP hodnotit a jak vložit vysvětlení
 • jak pracovat se statistikami předmětů
 • jak generovat výsledný dokument
 • jak pracovat s tiskovým výstupem

Videomanuál 8 - Svodka aspektů 

Ve videomanuálu se dozvíte:
 • k čemu slouží aspekty hodnocení ŠVP
 • k čemu slouží svodka aspektů hodnocení ŠVP
 • jak získávat a vkládat informace

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce