DOKUMENTY

 • 18.06.2012

  Zprávy OECD o hodnocení vzdělávání - Česká republika 2012

  Obsah Zprávy OECD a její konkrétní doporučení podrobně představil vedoucí expertního týmu Paulo Santiago na konferenci uspořádané MŠMT a ČŠI dne 15. března t. r. v Praze. Zveřejnění jejího českého překladu by mělo mimo jiné sloužit efektivní přípravě série seminářů, které budou probíhat za účasti odborné...
  Celý článek

   
 • 01.02.2012

  Analýza testování v 5. a 9. ročnících

  Česká školní inspekce zveřejňuje detailní analýzu pilotního ověřování systému testování v 5. a 9. ročnících základních škol a odpovídajících ročnících nižších stupňů víceletých gymnázií. Tento materiál obsahuje kromě shrnujících informací o pilotní zkoušce, která proběhla v prosinci roku 2011, také nové...
  Celý článek

   
 • 18.01.2012

  Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011

  Výroční zpráva České školní inspekce, stejně jako v loňském školním roce, je rozdělena do tří kapitol, podle stupňů vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání).  V přílohách naleznete plné znění výroční zprávy a její tabulkovou část;  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků...
  Celý článek

   
 • 27.09.2011

  Tematická zpráva - Vyšší odborné školy ve školním roce 2010/2011

  Česká školní inspekce uskutečnila v závěru školního roku 2010/2011 "blesková šetření" k vybraným ukazatelům podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání ve VOŠ a zároveň zjišťovala názory jejich ředitelů/vedení na současné postavení a další perspektivy VOŠ.
  Celý článek

   
 • 16.08.2011

  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání na školní rok 2011/12

  Česká školní inspekce zveřejňuje pro potřebu škol a školských zařízení aktuální kritéria hodnocení platná pro školní rok 2011/12 schválená 32. poradou vedení MŠMT 16.srpna.
  Celý článek

   
 • 16.08.2011

  Začátek školního roku 2011/2012

  Základní informace o odhadovaných celkových počtech žáků včetně nově přijatých na základní školy, o počtech žáků, nově přijatých a absolventů středních škol a konzervatoří a o přihlášených a přijatých uchazečích do 1. ročníku středních škol a konzervatoří ve školním roce 2011/2012. Údaje jsou za denní...
  Celý článek

   
Předchozí 31 32 33 34 35 36 37  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce