DOKUMENTY

 • 28.02.2014

  Publikace s doporučeními pro vzdělávací politiku - monitoring a evaluace

  Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje závěrečnou zprávu aktivity Posouzení evaluace a monitoringu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Závěrečná zpráva shrnuje činnosti realizované v...
  Celý článek

   
 • 28.02.2014

  Rovný přístup ke vzdělávání v ČR: situace a doporučení

  Česká školní inspekce zveřejňuje závěrečnou souhrnnou publikace aktivity Překonávání školního neúspěchu v České republice, která byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Jejím cílem je umožnit ucelený objektivní...
  Celý článek

   
 • 22.01.2014

  Koncepční rámec pro zjišťování schopnosti řešit problémy PISA 2012

  Tento dokument představuje koncepční rámec elektronického šetření PISA 2012 oblasti individuální schopnosti řešit problémy. Zdůvodňuje důležitost hodnocení této schopnosti, podává přehled o výsledcích předchozích šetření, z nichž současný koncepční rámec vychází, a vymezuje pojetí schopnosti řešit problémy v šetření...
  Celý článek

   
 • 20.01.2014

  Koncepční rámec šetření ICILS 2013

  Tento dokument přináší základní informace o východiscích, obsahovém zaměření a nástrojích (testu a dotaznících) šetření ICILS. Je zkráceným překladem anglického originálu. Zájemce o podrobnější studium literatury, z níž IEA při koncipování šetření čerpala, odkazujeme na původní verzi, z níž byla do...
  Celý článek

   
 • 08.01.2014

  Analýza současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání

  Česká školní inspekce zveřejňuje Analýzu současných systémů sledování a hodnocení kvality a efektivity ve vzdělávání, kterou v rámci realizace projektu NIQES zhotovila Univerzita Tomáše Bati. Součástí analýzy je například rozsáhlá komparace přístupů k definici kvality a efektivity ve vzdělávání v ...
  Celý článek

   
 • 27.12.2013

  Úlohy z šetření PISA 2012

  Publikace je určena zejména učitelům matematiky na základních a středních školách, dalšími uživateli mohou být nejen pedagogové připravující studenty vysokých škol na povoláni učitele, ale i studenti, stejně jako odborná a zainteresovaná veřejnost či pracovníci MŠMT a jiných orgánů rozhodovací sféry. Tato...
  Celý článek

   
Předchozí 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Další 
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce