Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2009/2010


22.12.2010

Výroční zpráva ČŠI je jedním z hlavních nástrojů hodnocení a kontroly vzdělávací soustavy v České republice. Cílem inspekce je zjistit a odhalit problémy škol a určit, zda případná míra zjištěného rizika vyžaduje zásah státu. Inspekční hodnocení vychází zásadně z principu legality a hodnotí dopady školského zákona a jeho změn v praxi škol. Výroční zpráva je členěna do dvou hlavních částí. První část je rozdělena do 3 kapitol, podle stupňů vzdělání, které obsahují poznatky o tom, jaká je efektivita vzdělávání sítí škol, jaká je kvalita vzdělávání (výsledky žáků) a za jakých podmínek se vzdělávání v jednotlivých stupních v České republice uskutečňuje. Ve druhé části jsou pro potřeby odborné veřejnosti nabízeny podrobnější strukturální analýzy s využitím tabulek. Ve vývoji inspekčního hodnocení škol při dosahování vzdělávacích cílů ověřovala ČŠI poprvé nové postupy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků podle ŠVP. V odborném vzdělávání ČŠI ověřovala možnost hodnocení s využitím mezinárodních nástrojů a postupů EU (účast v projektu EQAVET).

Zpráva ve formátu elektronické publikace: 
 

Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce