Prohlášení o přístupnosti

Česká školní inspekce se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky https://www.csicr.czhttps://www.kvalitniskola.czhttps://vzdelavanivdatechhttps://portal.csicr.cz.
 

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.
 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přípustný

z důvodu nepřiměřené zátěže:
  • Některé starší dokumenty nejsou ve strojově čitelném formátu. Jedná se o dokumenty, které obdržela Česká školní inspekce od třetích osob. Zpřístupnění obsahu alternativním způsobem by bylo i s ohledem na množství a nižší význam i praktické využití dokumentů staršího data nepřiměřenou zátěží.
               Postupně dochází k aktualizaci, přičemž je postupováno v souladu s metodikou WCAG 2.1.

jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů:
  • Některá starší videa neobsahují titulky ani audio popis či alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1), jedná se o videa zveřejněná před 23. zářím 2024, na něž se zákon č. 99/2019 Sb. nevztahuje.
Pro účely nalezení náhradního řešení k seznámení se s obsahem je možné využít e-mail posta@csicr.cz, nebo telefon 251 023 127.
 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 1. 9. 2020.
Pro vypracování tohoto prohlášení byla použita metoda vlastního posouzení provedeného Českou školní inspekcí.
Prohlášení bylo revidováno dne 25. 1. 2024.
 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Stále pracujeme na tom, aby tyto stránky byly bez problémů přístupné všem uživatelům. Pokud narazíte na jakýkoli problém, dejte nám prosím vědět. Pro sdělení námětů, postřehů či informací o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím využijte e-mail posta@csicr.cz.
 

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:
Digitální a informační agentura
Na Vápence 915/14
Praha 3
email: pristupnost@dia.gov.cz