Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011


18.01.2012

Výroční zpráva České školní inspekce, stejně jako v loňském školním roce, je rozdělena do tří kapitol, podle stupňů vzdělávání (předškolní, základní a střední vzdělávání).  V přílohách naleznete plné znění výroční zprávy a její tabulkovou část;  Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2010/2011; Změny v právních předpisech související se vzděláváním ve školním roce 2010/2011; Náměty a připomínky v legislativní oblasti uplatněné ČŠI v školním roce 2010/2011; Přehled tematických zpráv a souhrnných informací ČŠI ; Memorandum k výuce matematiky; Memorandum k podpoře čtenářské gramotnosti.

Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2010/2011 ( 957 kB )

Tabulková část ( 464 kB )

Příloha č. 1: Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2010/2011 ( 218 kB )

Příloha č. 2: Změny v právních předpisech souvisejících se vzděláváním,které nabyly účinnosti ve školním roce 2010/2011 ( 231 kB )

Příloha č. 3: Náměty a připomínky v legislativní oblasti uplatněné Českou školní inspekcí ve školním roce 2010/2011 ( 174 kB )

Příloha č. 4: Přehled tematických zpráv a souhrnných informací ČŠI ( 160 kB )

Příloha č. 5: Memorandum k výuce matematiky ( 160 kB )

Příloha č. 6: Memorandum k podpoře rozvoje čtenářské gramotnosti ( 167 kB )

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2016 Česká školní inspekce