European Schools

European Schools

Mezinárodní šetření PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) je zaměřeno na testování čtenářské gramotnosti žáků 4. ročníku základních škol. Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Šetření je na mezinárodní úrovni koordinováno Mezinárodní asociací pro hodnocení výsledků vzdělávání (The International Association for the Educational Achievment – IEA), v ČR je jeho realizátorem Česká školní inspekce. Šetření PIRLS se ...
/International Surveys

Eurydice

Eurydice

Mezinárodní šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey) je projekt Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cyklus tohoto šetření je pětiletý. Šetření TALIS je prvním mezinárodním výzkumem, ve kterém jsou učitelé a ředitelé přímo dotazováni na školní prostředí, kde probíhá vyučování, a podmínky, ve kterých učitelé a ředitelé pracují. Představuje důležitou zpětnou vazbu, kter&#225 ...
/International Surveys

European Commission: Eurypedia

European Commission: Eurypedia

Mezinárodní šetření ICILS (International Computer and Information Literacy Study) si klade za cíl získat poznatky o dovednostech žáků v oblasti počítačové a informační gramotnosti (CIL).  Jedná se o první mezinárodní komparativní studii sledující připravenost žáků na život v informační společnosti – tj. schopnost používat počítače k vyhledávání, vytváření a sdílení informací za účelem úspěšného fungování ...
/International Surveys


Kompetence III

Kompetence III

The project Kompetence III is one of the individual national projects realised by MEYS within the Operational Programme Education for Competitiveness. The project was launched on March 1, 2011. The CSI has become its partner since October 1, 2011.   This project focuses on realization of international research programmes and on the subsequent use of their results for educational policy and school level pedagogical practice in the Czech Republic. The project consists of five activities:  
/ESF projects

Kompetence I

Kompetence I

On July 1, 2009, the Ministry of Education, Youth and Sports launched an individual national project Kompetence I realized within the Operational Programme Education for Competitiveness. The CSI has become its partner since October 1, 2011.
/ESF projects

PISA 2018 FIRST MEETING OF NATIONAL PROJECT MANAGERS TOOK PLACE IN PRAGUE

PISA 2018 FIRST MEETING OF NATIONAL PROJECT MANAGERS TOOK PLACE IN PRAGUE

The first meeting of the national project managers of the key international research PISA 2018 took place in 14 – 18 March 2016 in Prague. The meeting was organized and hosted in cooperation of CSI and OECD. Participants from 81 countries from all over the world were present on the meeting. The meeting of national project managers was introduced by the Deputy Chief School Inspector Ondřej Andrys who emphasized the role of international research as an important part of the Czech School Inspectorate´s activity. The international research´s outcomes ...
/News & Events

ICILS

ICILS

ICILS 2013The international project ICILS acquires findings on student skills in the area of computer and information literacy. The testing group in the Czech Republic consists of students in the 8th grade of primary schools and corresponding grades of multi-year secondary general schools.   In the frame of project ICILS, data collection took place in the Czech Republic in March 2013 at 170 schools with participation of 3 200 students, 2 100 teachers and 170 principals and ICT coordinators.   The collected data from all the participating countries are processed by ...
/International Surveys


NIQES

NIQES

The National System for the Inspection Evaluation of the Educational System in the Czech Republic  (NIQES) is a development project conducted by the Czech School Inspectorate. It aims to create a transformed, modern and flexible system of national school inspection, to develop new methods and tools for evaluation of the Czech education system quality and to ensure professional development for both inspectors, and for teachers and school principals in the sphere of new inspection procedures. This project is co-financed by the European Social Fund and by the state budget of the Czech ...
/ESF projects