Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP


25.02.2015

Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy zaměřené na problematiku vzdělávání žáků dle RVP ZV a RVP ZV LMP (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematiku péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením (s doplněním o problematiku asistentů pedagoga).
 
Obě tematické zprávy jsou výsledkem inspekčních elektronických zjišťování, která byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ostatní proti České republice. Tematické zprávy byly poskytnuty Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy a sloužily jako jeden z podkladů pro zpracování zprávy o plnění výše zmíněného akčního plánu určené pro Výbor ministrů Rady Evropy.

Ve formátu elektronické publikace: 

Ve formátu pdf ke stažení zde

Ve formátu elektronické publikace: 
 
Ve formátu pdf ke stažení zde
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2017 Česká školní inspekce