Kariéra

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada-školní inspektor/ka - Olomoucký inspektorát

28.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby: Olomoucký inspektorát České školní inspekce, sídlo v Olomouci) s výkonem služby ve služebním poměru na: dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. 2. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České školní inspekce.
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada-školní inspektor/ka - Středočeský inspektorát III

19.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby: Středočeský inspektorát České školní inspekce, sídlo v Praze) s výkonem služby ve služebním poměru na: dobu určitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. 1. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České školní inspekce.
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Středočeský inspektorát II

19.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby: Středočeský inspektorát České školní inspekce, sídlo v Praze) s výkonem služby ve služebním poměru na: dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. 1. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České školní inspekce.
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Středočeský inspektorát I

19.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby: Středočeský inspektorát České školní inspekce, sídlo v Praze) s výkonem služby ve služebním poměru na: dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 31. 1. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České školní inspekce.
 

Výběrová řízení na učitele Evropských škol 2022

17.01.2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Domem zahraniční spolupráce vyhlásilo několik výběrových řízení na pozice učitelů Evropských škol. Další informace -zde-. 
 

Vyhlášení výběrového řízení odborný rada - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání

06.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada – referent/ka školství, výchovy a vzdělávání v odboru hodnocení vzdělávací soustavy (s místem výkonu služby: ústředí České školní inspekce, sídlo v Praze) s výkonem služby ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. 1. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České ...
 

Vyhlášení společného výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Moravskoslezský

06.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje společné výběrové řízení na dvě služební místa rada / odborný rada – školní inspektor/ka v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby: Moravskoslezský inspektorát České školní inspekce, sídlo v Ostravě) s výkonem služby ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. 1. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Jihomoravský inspektorát

06.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby: Jihomoravský inspektorát České školní inspekce, sídlo v Brně) s výkonem služby ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 17. 1. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České školní inspekce. 
 

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - vedoucí oddělení metodik a analýz 1. kolo

04.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje 1. kolo výběrového řízení na služební místo odborný rada - vedoucí oddělení metodik a analýz v odboru hodnocení vzdělávací soustavy (s místem výkonu služby: ústředí České školní inspekce, sídlo v Praze) s výkonem služby ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 14. 1. 2022, tj. v této lhůtě zaslané na adresu České školní inspekce ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - odborný rada - odborný garant klíčových aktivit

03.01.2022
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo odborný rada - odborný garant klíčových aktivit projektu Zavádění systému řízení kvality v České školní inspekci, reg. č. projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0011833, v odboru projektového řízení (s místem výkonu služby: ústředí České školní inspekce, sídlo v Praze), s výkonem služby ve služebním poměru na dobu určitou (po dobu předpokládaného trvání ...