Kariéra

Vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucí služebního úřadu

26.01.2023
Státní tajemník v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní službě“), vyhlašuje podle § 54 odst. 1 zákona o státní službě výběrové řízení na obsazení služebního místa vedoucí služebního úřadu – ústřední školní inspektor/inspektorka, ID služebního místa 30019045. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 8. 2. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu MŠMT. Bližší informace naleznete v ...
 

Výběrová řízení na učitele a učitelky Evropských škol

23.01.2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Českou školní inspekcí a Domem zahraniční spolupráce vyhlásilo několik výběrových řízení na pozice učitelů a učitelek Evropských škol. Další informace -zde-.
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - kontrolní pracovník - Středočeský inspektorát

23.01.2023
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – kontrolní pracovník ve Středočeském inspektorátu v odboru inspekční činnosti (s místem výkonu služby: Praha, s výkonem služby ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 2. 2. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace naleznete v přiložených ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání

19.01.2023
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na pozici referentka školství, výchovy a vzdělávání v oddělení mezinárodních šetření v České školní inspekci s místem výkonu práce v Praze, v pracovním poměru na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou). Posuzovány budou přihlášky podané ve lhůtě do 31. 1. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - referent/ka školství, výchovy a vzdělávání

11.01.2023
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – referentka školství, výchovy a vzdělávání v oddělení kanceláře ústředního školního inspektora v České školní inspekci s místem výkonu služby v Praze, ve služebním poměru na dobu určitou s trváním do 30. 6. 2025 (zástup za výkon ve veřejné funkci). Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 26. 1. 2023, tj. v této ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Středočeský inspektorát II

11.01.2023
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka ve Středočeském inspektorátu v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Praze, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 23. 1. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Středočeský inspektorát

11.01.2023
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka ve Středočeském inspektorátu v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Praze, ve služebním poměru na dobu určitou do 31. 7. 2024 (zástup za rodičovskou dovolenou). Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 23. 1. 2023, tj. v této lhůtě doručené na ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Karlovarský inspektorát

10.01.2023
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v Karlovarském inspektorátu v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Karlových Varech, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 23. 1. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Královéhradecký inspektor

10.01.2023
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v Královéhradeckém inspektorátu v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Hradci Králové, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 23. 1. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší ...
 

Vyhlášení výběrového řízení - rada / odborný rada - školní inspektor/ka - Liberecký inspektorát

10.01.2023
Ústřední školní inspektor České školní inspekce jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů vyhlašuje výběrové řízení na služební místo rada / odborný rada – školní inspektor/ka v Libereckém inspektorátu v odboru inspekční činnosti v České školní inspekci s místem výkonu služby v Liberci, ve služebním poměru na dobu neurčitou. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 19. 1. 2023, tj. v této lhůtě doručené na adresu České školní inspekce. Bližší informace ...