Ústředí

Odkaz na Google mapu s přesnou polohou úřadu.


ČESKÁ REPUBLIKA-ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Ústředí
Fráni Šrámka 37
150 21 Praha 5

IČO: 00638994
ID datové schránky: g7zais9

Tel. (podatelna, spojovatelka): +420 251 023 127
E-mail: posta@csicr.cz


VEDENÍ ÚŘADU


ÚSTŘEDNÍ ŠKOLNÍ INSPEKTOR
Vedoucí služebního úřadu
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.
tel. sekretariát: +420 251 023 106
e-mail: posta@csicr.cz
asistentka: Romana Kordová (romana.kordova@csicr.cz)

NÁMĚSTEK ÚSTŘEDNÍHO ŠKOLNÍHO INSPEKTORA
Zástupce vedoucího služebního úřadu
Ředitel sekce inspekční činnosti 

PhDr. Karel Kovář, Ph.D.
tel. sekretariát: +420 251 023 309
e-mail: karel.kovar@csicr.cz
asistentka: Lucie Kovaříková (lucie.kovarikova@csicr.cz)

 

OSTATNÍ PŘEDSTAVENÍ
A VEDOUCÍ ZAMĚSTNANCI JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ

 

Vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora
Ing. Dana Pražáková, Ph.D.
tel.: +420 251 023 240
e-mail: dana.prazakova@csicr.cz

Vedoucí oddělení právních a vnitřních věcí
Mgr. Robin Pokorný
tel.: +420 251 023 123
e-mail: robin.pokorny@csicr.cz

Ředitelka odboru inspekční činnosti
PhDr. Hana Slaná, MBA
tel.: +420 251 023 132
e-mail: hana.slana@csicr.cz

Vedoucí oddělení koordinace inspekční činnosti
Mgr. Soňa Vápeníková 
tel.: +420 251 023 249
e-mail: sona.vapenikova@csicr.cz 

Ředitel odboru hodnocení vzdělávací soustavy
Mgr. Petr Suchomel, Dr. 
tel.: +420 251 023 144
e-mail: petr.suchomel@csicr.cz

Vedoucí oddělení metodik a analýz 
Mgr. Tomáš Pavlas 
tel.: +420 251 023 306
e-mail: tomas.pavlas@csicr.cz

Vedoucí oddělení mezinárodních šetření
PhDr. Josef Basl, Ph.D.
tel.: +420 251 023 110 
e-mail: josef.basl@csicr.cz 

Vedoucí oddělení profesního rozvoje 
Mgr. Lucie Vargová, DiS. 
tel.: +420 251 023 115
e-mail: lucie.vargova@csicr.cz

Ředitelka odboru finančního řízení
Ing. Michaela Luňáková, MPA
tel.: +420 251 023 330
e-mail: michaela.lunakova@csicr.cz

Vedoucí oddělení správy rozpočtu
Ing. Vít Čtrnáctý
tel.: +420 251 023 143
e-mail: vit.ctrnacty@csicr.cz

Vedoucí oddělení účetnictví a ekonomických informací 
Bc. Renáta Opičková
tel.: +420 251 023 316
e-mail: renata.opickova@csicr.cz

Ředitel odboru ICT a hospodářské správy
Bc. Kamil Melichárek
tel.: +420 251 023 225
e-mail: kamil.melicharek@csicr.cz

Vedoucí oddělení ICT
Bc. Petr Buday
tel.: +420 251 023 241
e-mail: petr.buday@csicr.cz

Vedoucí oddělení hospodářské správy
Ing. Josef Tulach
tel.: +420 251 023 131
e-mail: josef.tulach@csicr.cz 

KONTAKT PRO MÉDIA
PhDr. Karel Kovář, Ph.D., náměstek ústředního školního inspektora
(kontaktní údaje jsou k dispozici výše)