Otevřený úřad

Otevřená data

Datové sady k dalšímu odbornému využití.
 

Registr dodavatelských faktur

Přehled faktur za plnění poskytnutá České školní inspekci.
 

Registr smluv

Přehled obchodních smluvních vztahů České školní inspekce.
 

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podklady týkající se plnění povinností dle zákona o svobodném přístupu k informacím.