Registr inspekčních zpráv

Škola Adresa Město Počet zpráv
Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21 Jana Masaryka 21 Jana Masaryka 21, Praha 2 Praha 2 47610859 12