Poskytnuté informace - 2022

Žádost o informaci ze dne 8. a 9. 12. 2022

19.12.2022
Česká školní inspekce poskytla dne 13. 12. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že při inspekční činnosti na základních a středních školách je sledováno i dodržování v oblasti žákovského nábytku. Dále bylo sděleno, že ve školních letech 2017/2018 až 2022/2023 do 11. prosince 2022 bylo evidováno 5960 inspekčních akcí na základních školách (z toho 3241 inspekčních akcí se týkalo i oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a z toho u 449 inspekčních akcí bylo zjištěno ...
 

Žádost o informaci ze dne 15. 11. 2022

15.12.2022
Česká školní inspekce poskytla dne 30. 11. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly podmínky stravování v mateřské škole.
 

Žádost o informaci ze dne 7. 11. 2022

15.11.2022
Česká školní inspekce poskytla dne 9. 11. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že Česká školní inspekce neprovádí kontrolu dodržování potravinového zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 

Žádost o informaci ze dne 25. 10. 2022

15.11.2022
Česká školní inspekce poskytla dne 10. 11. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl výsledek šetření stížnosti v Základní škole a Střední škole Karla Herforta, Josefská 4, Praha.
 

Žádost o informaci ze dne 3. 11. 2022

11.11.2022
Česká školní inspekce poskytla dne 3. 11. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl výsledek šetření stížnosti ve Středním odborném učilišti, Ohradní 57, Praha 4 ze školního roku 2021/2022.
 

Žádost o informaci ze dne 25. 10. 2022

01.11.2022
Česká školní inspekce částečně poskytla dne 27. 10. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem poskytnuté části byly výstupy z inspekční činnosti, konkrétně inspekční zpráva, protokol o kontrole a výsledky šetření za roky 2020 až 2022 ve Středním odborném učilišti, Ohradní 57, Praha 4.
 

Žádost o informaci ze dne 12. 10. 2022

01.11.2022
Česká školní inspekce částečně poskytla dne 26. 10. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem poskytnuté části bylo sdělení, že Česká školní inspekce používá pro komunikaci se školami a školskými zařízeními mimo jiné také elektronický systém InspIS.
 

Žádost o informaci ze dne 16. 10. 2022

25.10.2022
Česká školní inspekce poskytla dne 20. 10. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení o počtu, předmětu a zjištěních z inspekční činnosti provedené v Základní škole a mateřské škole Brno, Vedlejší 10, příspěvkové organizaci od roku 2012 do roku 2022.
 

Žádost o informaci ze dne 6. 10. 2022

25.10.2022
Česká školní inspekce poskytla dne 12. 10. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl protokol o kontrole a výsledek šetření stížnosti z inspekční činnosti v Mateřské škole Dolní Zálezly, Rudé Armády 106, která proběhla dne 22. 6. 2022.
 

Žádost o informaci ze dne 9. 9. 2022

19.09.2022
Česká školní inspekce poskytla dne 19. 9. 2022 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly podmínky přijetí učitele.