Poskytnuté informace

Žádost o informaci ze dne 28. 3. 2023

05.06.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 25. 5. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byla Metodika inspekční činnosti, vzor inspekčních zpráv a vzor protokolu o kontrole.
 

Žádost o informaci ze dne 16. 5. 2023

02.06.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 23. 5. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení počtu stížností, obdržených ČŠI na ZŠ a MŠ Višňová, okres Příbram, sídlo 262 61 Višňová 35.
 

Žádost o informaci ze dne 12. 5. 2023

31.05.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 23. 5. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl souhrn informací o tom, že ČŠI se věnuje vyhodnocování dodržování rámcových a školních vzdělávacích programů v rámci své běžné inspekční činnosti.
 

Žádost o informaci ze dne 24. 4. 2023

03.05.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 26. 4. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení k porušování vládních nařízení v ZŠ a MŠ Troubky, včetně přípisu Krajské hygienické stanice k dané věci.
 

Žádost o informaci ze dne 17. 4. 2023

02.05.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 27. 4. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že odborným lékařem pro účely odkladů povinné školní docházky může být myšlen jak praktický lékař dítěte, tak specialista, a to dle toho, proč by mělo k danému odkladu dojít.
 

Žádost o informaci ze dne 17. 4. 2023

28.04.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 25. 4. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl chronologicky uspořádaný přehled jednotlivých inspekčních činností vykonaných v MŠ Sion, Na Kotli 1201, Hradec Králové, v Domě dětí a mládeže Nová generace, Hradec Králové, v ZŠ a SŠ Sion, Hradec Králové od roku 2000 do současnosti.
 

Žádost o informaci ze dne 31. 3. 2023

26.04.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 18. 4. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že v případě potřeby větších porcí masa ve školní jídelně je třeba řešit danou situaci primárně s vedením školy či školského zařízení a ČŠI není oprávněna do těchto situací přímo zasahovat.
 

Žádost o informaci ze dne 29. 3. 2023

17.04.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 11. 4. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly informace k postupu při řešení šikany.
 

Žádost o informaci ze dne 28. 2. 2023

30.03.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 22. 3. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly údaje o výši platů a odměn zaměstnanců ČŠI.
 

Žádost o informaci ze dne 6. 3. 2023

20.03.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 15. 3. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo sdělení, že ČŠI sleduje a vyhodnocuje při své inspekční činnosti případnou nerovnost v přístupu ke vzdělávání a podílí se na jejím odstraňování, v rámci svých zákonem vymezených kompetencí.