Poskytnuté informace

Žádost o informaci ze dne 12. 1. 2024

02.02.2024
Česká školní inspekce poskytla dne 25. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o konkurzním řízení na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Formanská, příspěvková organizace.
 

Žádost o informaci ze dne 17. 1. 2024

02.02.2024
Česká školní inspekce poskytla dne 25. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o šetření stížností na Základní školu Mraveniště, Markoušovice, Velké Svatoňovice.
 

Žádost o informaci ze dne 22. 1. 2024

02.02.2024
Česká školní inspekce poskytla dne 23. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o stížnostech/podnětech na vybrané školy.
 

Žádost o informaci ze dne 19. 1. 2024

02.02.2024
Česká školní inspekce poskytla dne 22. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o stížnostech/podnětech na vybrané školy.
 

Žádost o informaci ze dne 21. 1. 2024

02.02.2024
Česká školní inspekce poskytla dne 22. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o stížnostech/podnětech na vybrané školy.
 

Žádost o informaci ze dne 15. 1. 2024

19.01.2024
Česká školní inspekce poskytla dne 18. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o stížnostech/podnětech na vybrané školy.
 

Žádost o informaci ze dne 10. 1. 2024

11.01.2024
Česká školní inspekce poskytla dne 11. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o stížnostech/podnětech na vybrané školy.
 

Žádost o informaci ze dne 25. 12. 2023

03.01.2024
Česká školní inspekce poskytla dne 2. 1. 2024 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnuty byly informace o přijatých opatřeních k nápravě na základě šetření stížnosti na Základní školu a Mateřskou školu Úhonice.