Poskytnuté informace

Žádost o informaci ze dne 2. 2. 2023

24.02.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 21. 2. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly souhrnné informace o inspekční činnosti vykonané v SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107, 768 04 Střílky.
 

Žádost o informaci ze dne 26. 1. 2023

14.02.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 7. 2. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo poskytnutí Organizačního řádu ČŠI.
 

Žádost o informaci ze dne 12. 1. 2023

30.01.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 19. 1. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byla kopie komunikace zaměstnankyně Pardubického inspektorátu se školou.
 

Žádost o informaci ze dne 6. 1. 2023

26.01.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 17. 1. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byl souhrn informací o postupech při inspekční činnosti a výstupech z ní.
 

Žádost o informaci ze dne 22. 12. 2022 a doplnění ze dne 4. 1. 2023

26.01.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 25. 1. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly informace k odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků.
 

Žádost o informaci ze dne 5. 1. 2023

23.01.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 17. 1. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace bylo vypořádání stížnosti proti výsledku šetření stížnosti č.j. ČŠIG-5338/22-G21.
 

Žádost o informaci ze dne 2. 1. 2023

19.01.2023
Česká školní inspekce poskytla dne 16. 1. 2023 žadateli informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem této informace byly podkladové materiály, týkající se resortních ukazatelů kvality vzdělávání.