Dokumenty

Koncepční dokumenty

Přehled nejdůležitějších koncepčních dokumentů úřadu.
 

Plán hlavních úkolů

Přehled hlavních úkolů ČŠI, který pro každý školní rok schvaluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
 

Kritéria hodnocení

Hodnoticí kritéria, podle nichž ČŠI hodnotí školy a školská zařízení a která pro každý školní rok schvaluje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
 

Tematické zprávy

Souhrnné analýzy a komentované informace o kvalitě a efektivitě vzdělávání ve vybraných tématech.
 

Výroční zprávy

Nejdůležitější a komplexní přehled zjištění, závěrů a doporučení týkajících se kvality a efektivity počátečního vzdělávání v jednotlivých školních letech.
 

Publikace a ostatní výstupy

Všechny další výstupy a publikace ČŠI kromě tematických a výročních zpráv (sekundární analýzy, národní zprávy a další výstupy mezinárodních šetření, uvolněné úlohy z mezinárodních šetření, newslettery ČŠI, metodická doporučení apod.).