Publikace a ostatní výstupy

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

06.02.2024
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání naleznete např.: KOMPAS čili KOordinace Metodické Podpory A SpolupráceVýuka moderních dějin České republikyŠetření PISA 2022 ukazuje na obavy českých žáků z matematikyDidaktická inspirace pro rozvoj čtenářských dovednostíMetodický portál Kvalitní škola

PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

PIRLS 2021: Inspirace pro rozvoj čtenářských dovedností

05.02.2024
Česká školní inspekce se dlouhodobě snaží podporovatpráci učitelů nabídkou inspirace vycházející z mezinárodních šetření výsledků vzdělávání PIRLS, TIMSS a PISA. Zároveň je snahou nabízet v širším kontextu i další inspirace pro rozvoj dovedností v kontextu vzdělávání v České republice. Mezinárodní šetření PIRLS aj. nabízí vedle důležitých informací o výsledcích českých žáků v mezinárodním srovnání také didaktickou inspiraci pro učitele. Česká školní inspekce opětovně poukazuje na potřebu vnímat čtenářskou gramotnost při výuce jako ...

Národní zpráva PISA 2022

Národní zpráva PISA 2022

05.12.2023
Národní zpráva PISA 2022 obsahuje přehled nejdůležitějších zjištění o úrovni matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků v České republice v kontextu všech zapojených zemí a regionů  (37 zemí OECD a 44 partnerských zemí). Kompetenční pojetí testů PISA se soustředí především na schopnost praktického využití znalostí, které si žáci osvojili ve škole, v autentických situacích, s nimiž se mohou setkat v běžném životě.  Tímto se šetření PISA odlišuje od jiných velkých mezinárodních šetření, která ve ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

18.09.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání naleznete např.: Aktivní škola jako inspirativní metodika pro zvýšení podpory pohybových aktivit na školáchSoučasná úroveň zdatnosti žáků a vliv školního prostředíFinanční gramotnostNěkteré zkušenosti s výukou žáků s odlišným mateřským jazykem Mezinárodní šetření PIRLS 2021

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

Metodické doporučení – Aktivní škola – Inspirace pro podporu pohybových aktivit žáků

11.08.2023
Česká školní inspekce připravila metodický materiál, jehož cílem je podpořit a aktivizovat postup škol v podpoře pohybových aktivit žáků během celého školního roku. Významnou součástí tohoto dokumentu je inspirace včetně příkladů dobré praxe zaměřené na rozvoj a podporu pohybových aktivit ve školách.  Dokument zdůrazňuje důležitost vnímání podpory pohybových aktivit do života školy, zdůrazňuje význam podpory těchto aktivit vedením školy, pedagogickým sborem, ale i rodičovskou veřejností. Metodické doporučení je určeno jak zřizovatelům a vedení škol, tak členům ...

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

Co ukazují nové reporty v InspIS DATA?

30.05.2023
Výsledkové reporty poskytují detailní a přehledné informace o vybraných aspektech vzdělávání ve škole a také souhrnné informace pro porovnání se situací ostatních škol stejného druhu v rámci daného kraje i celé ČR. Report z testování žáků 5. a 9. tříd prezentuje výsledky školy jednak formou dosažené průměrné úspěšnosti žáků, jednak vyčíslením relativní velikosti skupin žáků, kteří dosáhli v jednotlivých předmětech různé úrovně výsledků; v obou případech porovnává výsledek školy se všemi školami ČR a výsledek porovnání ...

Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

Mezinárodní šetření PIRLS 2021 – Národní zpráva

16.05.2023
Česká školní inspekce představuje aktuální zjištění z mezinárodního šetření PIRLS 2021 zaměřujícího se na zjišťování úrovně čtenářských dovedností českých žáků 4. ročníku základní školy ve srovnání s ostatními zúčastněnými zeměmi. Do cyklu PIRLS 2021 se zapojilo 57 zemí z celého světa spolu s dalšími 8 ekonomickými regiony. Celkem byla sebrána data od více než 400 000 žáků, 380 000 rodičů, 20 000 učitelů a 13 000 škol. Kromě sledování úrovně čtenářských dovedností žáků PIRLS pravidelně sbírá řadu kontextových ...

Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

Kvalifikace, příprava a kompetence učitelů

12.04.2023
Česká školní inspekce a Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy realizovala společné výzkumné šetření s cílem na robustním a reprezentativním vzorku zmapovat, jak učitelé a absolventi učitelství hodnotí svoji připravenost na profesi, včetně svých kompetencí, na počátku a v průběhu své kariéry a jaký je vztah aprobovanosti vyučovaných předmětů a hodnocení jejich současných učitelských kompetencí. Podstatné pro šetření bylo, že proběhlo na stejných školách, které byly již v roce 2018 zahrnuty do mezinárodního šetření v rámci projektu OECD ...

INFO ČŠI – informační magazín

INFO ČŠI – informační magazín

30.03.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje další číslo svého informačního magazínu INFO ČŠI. Uvnitř vydání např.: Hodnocení rizikového chování žáků.Informace o výsledcích vzdělávání v 5. a 9. třídách. Zajímavosti českého vzdělávání.Vzdělávání v úspěšných středních školách s učebními obory. 

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

Sekundární analýza: Zajímavosti českého vzdělávání

11.01.2023
Česká školní inspekce zveřejňuje sekundární analýzu, která má za cíl představit nejdůležitější zjištění z velkých mezinárodních šetření žáků a jejich zákonných zástupců, učitelů a ředitelů škol. Tato šetření jsou navíc doplněna o vlastní zdroje dat České školní inspekce (ČŠI) a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Studie je rozdělena do několika kapitol, kdy nejprve jsou identifikovány hlavní příčiny problémů české vzdělávací soustavy, na ně navazují kapitoly, které se zabývají možným řešením. První kapitola se tak zabývá socioekonomickým rozvojem ...