Výroční zprávy

Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva

Kvalita vzdělávání ve školním roce 2022/2023 – výroční zpráva

13.12.2023
Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2022/2023 poskytuje komplexní hodnocení stavu vzdělávacího systému, kvality a efektivity vzdělávání, prezentuje výsledky vzdělávání dětí, žáků a studentů v České republice. Ve zprávě jsou představena data a poznatky získané inspekčními šetřeními, součástí jsou analýzy o fungování škol a školských zařízení. Formulovány jsou závěry a doporučení směřující k dalšímu rozvoji a podpoře vzdělávání v jednotlivých oblastech. Poskytuje informace pro hodnocení současné situace a pro strategické ...

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022 – výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022 – výroční zpráva ČŠI

20.12.2022
V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2021/2022, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2020/2021 – výroční zpráva ČŠI

15.12.2021
V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávuza školní rok 2020/2021, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020 - výroční zpráva ČŠI

30.11.2020
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2019/2020, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2018/2019 - výroční zpráva ČŠI

16.12.2019
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2018/2019, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2017/2018 - výroční zpráva ČŠI

12.12.2018
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2017/2018, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2016/2017-výroční zpráva ČŠI

01.12.2017
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2016/2017, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2015/2016

15.12.2016
V souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2015/2016. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy. Současně Česká školní inspekce zveřejňuje souhrnné vydání tematických zpráv za školní rok 2015/2016.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2014/2015

07.12.2015
V souladu s §174 odstavec 12 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2014/2015. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

17.12.2014
V souladu s §174, odstavec 16 školského zákona, zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014.