DOKUMENTY

 • 22.03.2013

  Mezinárodní zpráva OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání: Podpora znevýhodněných žáků a škol

  Odborné veřejnosti a dalším zájemcům předkládáme český překlad publikace Equity and Quality in Education: Supporting Disadvantaged Students and Schools, publikované v roce 2012 vydavatelstvím OECD Publishing. Originál textu je k dispozici na http://dx.doi.org/10.1787/9789264130852-en.
  Celý článek

   
 • 21.02.2013

  Výtah ze Zprávy OECD

  Tento dokument je Výtahem Zprávy OECD Rovnost a kvalita ve vzdělávání - Podpora znevýhodněných žáků a škol. Kompletní text publikace v českém jazyce je k dispozici na www.csicr.cz, v anglickém jazyce na www.oecd.org.  
  Celý článek

   
 • 04.02.2013

  Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2011/2012

  Česká školní inspekce zveřejňuje "Výroční zprávu ČŠI za školní rok 2011/2012" dle § 174 odst. 16 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výroční zprávu ČŠI vzala na vědomí 2. porada vedení MŠMT...
  Celý článek

   
 • 25.01.2013

  Koncepční rámec finanční gramotnosti ve výzkumu PISA 2012

  Tento dokument byl vytvořen zejména na základě výsledků práce OECD Mezinárodní sítě pro finanční vzdělávání (International Network on Financial Education, INFE), pod vedením Expertní skupiny pro finanční gramotnost (Financial Literacy Expert Group, FEG) a také s přispěním OECD Ředitelství pro oblast...
  Celý článek

   
 • 19.12.2012

  Národní zpráva PIRLS 2011

  Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
  Celý článek

   
 • 19.12.2012

  Národní zpráva TIMSS 2011

  Tato publikace byla vydána jako plánovaný výstup projektu Kompetence I spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.  
  Celý článek

   
Předchozí 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce