DOKUMENTY

 • 06.04.2010

  Kritéria hodnocení 2009/2010

  V přílohách jsou zejména pro potřebu vedení škol a školských zařízení uvedena komentovaná kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb ve školním roce 2009/2010, a to jak pro oblast předškolního vzdělávání,tak souhrnně pro oblast základního a středního vzdělávání.
  Celý článek

   
 • 31.12.2009

  Výroční zpráva ČŠI za školní rok 2008/2009

  Inspekční činnost byla uskutečňována podle Plánu hlavních úkolů inspekční činnosti pro školní rok 2008/2009, který schválil ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepční záměry inspekční činnosti vycházely z Národního programu rozvoje vzdělávání v České republice (tzv. Bílé knihy 2001) a ze strategických...
  Celý článek

   
 • 18.09.2009

  Úroveň ICT v základních školách v ČR

  Česká školní inspekce uskutečnila v období od 1. února do 30. června 2009 zesílený monitoring, jehož bezprostředním cílem bylo objektivně zjistit stav a využití ICT v našich základních školách. Zároveň se ČŠI pokusila ověřit základní teze, podle nichž je celá tato oblast ovlivněna především kvalitou materiálního...
  Celý článek

   
 • 29.04.2009

  Souhrnné poznatky z mateřských, základních a středních škol v oblasti přírodovědného vzdělávání

  Ve školním roce 2007/2008 byla poprvé hodnocena podpora rozvoje přírodovědné gramotnosti ve všech stupních vzdělávání podle zásad a cílů školského zákona a vybraných kritérií a ukazatelů, které jsou součástí nových RVP. Zjištění ČŠI naznačují úroveň podpory rozvoje v částech vzdělávací soustavy, typují rizikové...
  Celý článek

   
 • 29.04.2009

  Souhrnné poznatky z hodnocení mateřských, základních a středních škol v oblasti společensko vědního

  Ve školním roce 2007/2008 získala Česká školní inspekce množství údajů vypovídajících o kvalitě výuky a postupu realizace kurikulární reformy v oblasti společenskovědního vzdělávání. Byly to především ukazatele zjišťované k dané problematice v rámci institucionálního hodnocení škol a dále při šetřeních...
  Celý článek

   
 • 26.03.2009

  Koncepční záměry ČŠI 2009-2013

  V příloze zveřejňujeme Koncepční záměry inspekční činnosti na období 2009 - 2013.
  Celý článek

   
Předchozí 31 32 33 34 35 36 37 38 39  
ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE
Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5

tel. : +420 251 023 127
e-mail: posta@csicr.cz
Úřední hodiny: pondělí, středa     7.45 - 17.00

ID datové schránky ČŠI: g7zais9
IČO: 00638994
Podatelna ústředí:
pondělí, středa 7.45 - 17.00
úterý, čtvrtek 7.45 - 16.15
pátek 7.45 - 14.45
 
© 2020 Česká školní inspekce