Aktuality

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji

Česká školní inspekce seznámila zahraniční experty s novými inspekčními nástroji

29.09.2015
Odborníci na vzdělávání z Holandska, Rakouska, Španělska, Slovenska nebo Německa se v rámci mezinárodní konference nazvané Nové metody, postupy a nástroje pro hodnocení kvality ve vzdělávání seznámili s inovačními aktivitami České školní inspekce, které byly realizovány v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice (NIQES). Účastníkům konference byly představeny nové inspekční postupy pro hodnocení škol a školských zařízení dle modelu tzv. kvalitní školy, nástroje pro sledování a hodnocení míry podpory a dosažené úrovně ...

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

Tematická zpráva - Vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem

10.09.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je výstupem inspekční činnosti zaměřené na vzdělávání dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Členové školského výboru poslanecké sněmovny jednali na České školní inspekci

Členové školského výboru poslanecké sněmovny jednali na České školní inspekci

03.09.2015
Místopředsedkyně sněmovního Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Ivana Dobešová, předseda Podvýboru pro předškolní a základní školství Petr Kořenek, místopředsedkyně Podvýboru pro střední a vyšší odborné školství Marta Semelová a poslankyně Nina Nováková navštívili v rámci svého výjezdního zasedání ústředí České školní inspekce.

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření ICILS 2013

25.08.2015
Cílem analytické publikace je navázat na národní zprávu z šetření a prezentovat sekundární analýzy zaměřené na silné a slabé stránky českých žáků zejména s ohledem na dílčí témata (aspekty) počítačové a informační gramotnosti sledované v rámci šetření. Po představení testovaných témat a dovednostních úrovní a popisu podoby testových úkolů obsahuje tato publikace i podrobný pohled na jednotlivé testované oblasti počítačové a informační gramotnosti, včetně informací o tom, jak si čeští žáci vedli při řešení testových úkolů z jednotlivých témat a dovednostních úrovní. ...

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

14.07.2015
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání za školní rok 2015/2016

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání za školní rok 2015/2016

14.07.2015
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová schválila po projednání v 27. poradě vedení MŠMT Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž bude Česká školní inspekce postupovat. 

Česká školní inspekce je služebním úřadem, představení dnes složili slib

Česká školní inspekce je služebním úřadem, představení dnes složili slib

14.07.2015
V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o státní službě se Česká školní inspekce stala od 6. 11. 2014 služebním úřadem. V rámci tohoto procesu a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o státní službě, z nichž některá nabyla účinnosti k 1. 1. 2015 a další k 1. 7. 2015, dnes představení zařazení na ústředí České školní inspekce složili do rukou ústředního školního inspektora a vedoucího služebního úřadu Tomáše Zatloukala služební slib v následujícím znění: „Slibuji na svou čest a svědomí, že při výkonu státní služby se budu řídit právními a ...

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví

Tematická zpráva - Kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví

07.07.2015
Česká školní inspekce v příloze zveřejňuje tematickou zprávu informující o výsledcích kontrol zaměřených na bezpečnost a ochranu zdraví ve školách a školských zařízeních v období od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2014.

Zveřejnění výsledků – výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

Zveřejnění výsledků – výběrové zjišťování výsledků žáků 2015

25.06.2015
Ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal dnes okomentoval výsledky letošního elektronického zjišťování výsledků žáků na úrovni 9. ročníků základních škol a 3. ročníků vybraných oborů středních odborných škol. Informace naleznete v příloze.  

Česká školní inspekce představila model kvalitní školy

Česká školní inspekce představila model kvalitní školy

09.06.2015
V úterý 9. června 2015 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti dokončený model kvalitní školy a také modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku 2015/2016. Diskusní setkání završilo roční národní debatu o kvalitní škole vyhlášenou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy s cílem průběžně diskutovat návrh modelu kvalitní školy i inovovaných kritérií se všemi stěžejními skupinami aktérů počátečního vzdělávání v České republice ...