Aktuality

Česká školní inspekce představila model kvalitní školy

Česká školní inspekce představila model kvalitní školy

09.06.2015
V úterý 9. června 2015 představila Česká školní inspekce odborné veřejnosti dokončený model kvalitní školy a také modifikovaná kritéria pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání, podle nichž budou školy a školská zařízení zapsané do školského rejstříku hodnoceny od školního roku 2015/2016. Diskusní setkání završilo roční národní debatu o kvalitní škole vyhlášenou ministrem školství, mládeže a tělovýchovy s cílem průběžně diskutovat návrh modelu kvalitní školy i inovovaných kritérií se všemi stěžejními skupinami aktérů počátečního vzdělávání v České republice ...

Publikace: Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy

Publikace: Hodnocení výsledků vzdělávání didaktickými testy

15.04.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje publikaci věnovanou hodnocení vzdělávacích výsledků žáků prostřednictvím didaktických testů. Jejím smyslem je poskytnout učitelům, ředitelům škol i dalším uživatelům komplexní informaci o didaktických testech a jejich specifické úloze při hodnocení výsledků vzdělávání. Publikaci pro Českou školní inspekci zpracoval Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Výsledky PISA 2012 - Kreativní řešení problémů

Výsledky PISA 2012 - Kreativní řešení problémů

02.03.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje překlad mezinárodní zprávy z šetření PISA 2012. Tento dokument přináší výsledky šetření v oblasti individuální schopnosti žáků řešit problémy. Šetření, které v České republice realizovala Česká školní inspekce, bylo počítačovou formou zadáno přibližně 85 000 žákům ze 44 zemí a ekonomických celků.

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

Tematické zprávy-Vzdělávání žáků dle RVP ZV LMP a péče poskytovaná v PPP/SPC žákům s LMP

25.02.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje tematické zprávy zaměřené na problematiku vzdělávání žáků dle RVP ZV a RVP ZV LMP (s přihlédnutím k identifikaci romských žáků) a problematiku péče poskytované pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně pedagogickými centry žákům s lehkým mentálním postižením (s doplněním o problematiku asistentů pedagoga).   Obě tematické zprávy jsou výsledkem inspekčních elektronických zjišťování, která byla provedena na základě plnění Akčního plánu opatření k výkonu rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku ve věci D.H. a ...

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

Zpráva z šetření PISA 2012 Finanční gramotnost patnáctiletých žáků

25.02.2015
Česká školní inspekce zveřejňuje zprávu z mezinárodního šetření PISA 2012: Finanční gramotnost patnáctiletých žáků.

Česká školní inspekce diskutovala o návrhu nových kritérií pro hodnocení

Česká školní inspekce diskutovala o návrhu nových kritérií pro hodnocení

11.02.2015
Příprava modifikovaných kritérií pro hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání je jedním ze stěžejních úkolů České školní inspekce v aktuálním školním roce. První návrh byl představen odborné veřejnosti ve čtvrtek 5. února 2015 v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Šlo o model tzv. kvalitní školy, v jehož rámci upravená hodnoticí kritéria, podle nichž Česká školní inspekce postupuje při hodnocení všech škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, vznikají.

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

Česká školní inspekce zveřejňuje analytickou zprávu z šetření TALIS 2013

15.01.2015
Cílem analytické publikace je navázat na informace a zjištění, které jsou uvedeny v národní zprávě šetření TALIS 2013. Zaměřuje se především na detailní analýzu situace v České republice, která je dle potřeby vztahována k mezinárodnímu průměru, případně k vybraným zemím. Postupně se zabývá zjištěními o subjektivních pocitech učitelů, atmosférou ve škole a dále i informacemi o obecnějších jevech i podmínkách, které mají učitelé pro svou práci. V závěru publikace jsou shrnuta klíčová doporučení.  

Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

Metodická informace - kvalifikovanost dle zákona o pedagogických pracovnících

07.01.2015
S účinností k 1. lednu 2015 došlo k podstatné změně v požadavcích na odbornou kvalifikaci pedagogických pracovníků (novela zákona o pedagogických pracovnících). Obecná výjimka, umožňující vykonávat přímou pedagogickou činnost i bez získání odborné kvalifikace, již není přípustná. Pokud by osoba bez odborné kvalifikace vykonávala přímou pedagogickou činnost, aniž by se uplatnila některá z konkrétních výjimek v zákoně uvedených, šlo by o porušení právních předpisů.

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva České školní inspekce za školní rok 2013/2014

17.12.2014
V souladu s §174, odstavec 16 školského zákona, zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2013/2014.   

Alternativní metody výuky

Alternativní metody výuky

09.12.2014
Ve dnech od 22. října 2014 do 3. listopadu 2014 proběhlo na žádost ministra školství, mládeže a tělovýchovy inspekční elektronické zjišťování České školní inspekce zaměřené na alternativní metody výuky. Informaci z tohoto šetření zveřejňujeme v příloze.